CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN CỦA ĐỒNG HƯƠNG TỈNH THANH HÓA TẠI HÀ NỘI                                                                                                                     CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN CỦA ĐỒNG HƯƠNG TỈNH THANH HÓA TẠI HÀ NỘI
date

Tổng công ty công ngiệp tàu thủy

Đăng lúc: 07:36:46 08/05/2018 (GMT+7)

Tên gọi: TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY - Tên giao dịch quốc tế: SHIPBUILDING INDUSTRY CORPORATION - Tên tiếng Anh rút gọn: Shipbuilding Industries - Tên viết tắt: SBIC - Trụ sở chính tại: số 172 phố Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. - Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập: 9.520 tỷ đồng (Chín nghìn năm trăm hai mươi tỷ đồng).

Ngành, nghề kinh doanh:
 
a) Ngành, nghề kinh doanh chính:
 
- Đóng mới tàu thủy, thiết bị và phương tiện nổi;
- Sửa chữa, hoán cải tàu thủy, thiết bị và phương tiện nổi;
- Tư vấn, thiết kế tàu thủy và phương tiện nổi;
- Tái chế, phá dỡ tàu cũ.
 
b) Ngành, nghề kinh doanh liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính:
 
- Khai thác cảng biển, cảng thủy nội địa, bến tàu, cầu tàu;
- Kinh doanh hoạt động lai dắt, tàu kéo, tàu đẩy, sà lan, phương tiện nổi;
- Xây dựng công trình thủy, nhà máy đóng tàu;
- Sản xuất chế tạo kết cấu thép;
- Các ngành, nghề sản xuất phụ trợ phục vụ trực tiếp cho ngành đóng mới và sửa chữa tàu thủy.

Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành của Tổng công ty gồm: Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng.
 
Quyền và nghĩa vụ, tổ chức quản lý, quan hệ giữa Tổng công ty với chủ sở hữu nhà nước và với các công ty con, công ty liên kết được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động cửa Tổng công ty.

Cơ cấu tổ chức Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại thời điểm thành lập gồm văn phòng và các phòng (ban) tham mưu giúp việc; đơn vị trực thuộc và đơn vị sự nghiệp sau:
 
- Trung tâm Hợp tác đào tạo lao động với nước ngoài;
- Trung tâm Tư vấn thiết kế Công nghiệp tàu thủy;
- Tạp chí Công nghiệp tàu thủy.
 
Các công ty con gồm:
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đóng tàu Phà Rừng (trên cơ sở tổ chức lại Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Phà Rừng);
 
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đóng tàu Bạch Đằng (trên cơ sở tổ chức lại Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng);
 
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đóng tàu Hạ Long;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đóng tàu Thịnh Long;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đóng tàu Cam Ranh;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đóng tàu và Công nghiệp hàng hải Sài Gòn;
- Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cấm.