CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN CỦA ĐỒNG HƯƠNG TỈNH THANH HÓA TẠI HÀ NỘI                                                                                                                     CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN CỦA ĐỒNG HƯƠNG TỈNH THANH HÓA TẠI HÀ NỘI
date

Công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống năm 2015

Đăng lúc: 00:00:00 06/04/2018 (GMT+7)

Cách đây hơn 200 năm, ở làng Quảng Xá, hương Bố Vệ, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa (nay là phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa), có rất nhiều nhà nấu rượu, đã hình thành một làng nghề truyền thống.

Theo đó, 5 nghề truyền thống (nghề mộc truyền thống, làng Thượng Vặn, xã Thăng Thọ (Nông Cống); nghề làm men rượu thuốc bắc truyền thống (phố Quảng Xá 1, Quảng Xá 2, Quảng Xá 3 (TP Thanh Hóa) và nghề làm nem chua truyền thống, phố Cốc Hạ 1, phường Đông Hương (TP Thanh Hóa); 2 làng nghề bao gồm: làng nghề đan đèn lồng, làng Nghĩa Kỳ 2, xã Vĩnh Hòa (Vĩnh Lộc), làng nghề làm miến gạo, làng Tân Giao, xã Thăng Long (Nông Cống);  6 làng nghề truyền thống bao gồm: làng nghề truyền thống chế biến nước tương, ở làng Ái Tôn, xã Định Hải (Yên Định), làng nghề truyền thống làng hương bài, làng Quyết Thắng, xã Vạn Thắng (Nông Cống), làng nghề truyền thống dệt chiếu cói, làng Kén Thôn, xã Tượng Sơn (Nông Cống), làng nghề truyền thống làm hoa giấy, phố Mật Sơn 1, Mật Sơn 3, phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa).
 
Thời hạn công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống là 3 năm kể từ ngày ký quyết định và được hưởng chính sách ưu đãi về phát triển ngành nghề nông thôn theo quy định tại Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 7-7-2006 của Chính phủ và các chính sách có liên quan.
 
(Nguồn baothanhhoa.vn