CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN CỦA ĐỒNG HƯƠNG TỈNH THANH HÓA TẠI HÀ NỘI                                                                                                                     CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN CỦA ĐỒNG HƯƠNG TỈNH THANH HÓA TẠI HÀ NỘI
date

Chương trình về nguồn của Văn nghệ sĩ - Nhà báo Xứ Thanh tại Hà Nội năm 2023

Đăng lúc: 08:00:00 20/03/2023 (GMT+7)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình “Về nguồn” của Hội Văn Nghệ sĩ - Nhà báo Xứ Thanh tại Hà Nội

Nhằm tăng cường kết nối mối quan hệ giữa Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội nói chung và Hội Văn nghệ sĩ - Nhà báo Xứ Thanh tại Hà Nội với quê nhà tỉnh Thanh Hóa; Tạo điều kiện cho các văn nghệ sĩ thực tế và sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật về Xứ Thanh; Giới thiệu về những thành thành tựu, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; những giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của vùng đất và con người Thanh Hóa; danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa xứ Thanh để các Văn nghệ sĩ - Nhà báo Xứ Thanh có thêm nhiều thông tin, cảm hứng sáng tác, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của tỉnh Thanh Hóa đối với bạn bè trong nước và quốc tế.

Nội dung chi tiết: 
CV Số 3661-CV/VPTU
CV Số: /KH-SVHTTDL.
Hoạt động của Hội Văn nghệ sĩ Xứ Thanh tại Hà Nội giai đoạn 2017 - 2023.
-BBT