CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN CỦA ĐỒNG HƯƠNG TỈNH THANH HÓA TẠI HÀ NỘI                                                                                                                     CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN CỦA ĐỒNG HƯƠNG TỈNH THANH HÓA TẠI HÀ NỘI
date

Thông báo Lập danh sách hỗ trợ những người con quê hương đang gặp nhiều khó khăn do đại dich Covid19

Đăng lúc: 07:23:31 19/08/2021 (GMT+7)

Kính gửi: Ban liên lạc đồng hương các huyện, thành phố, các ban thuộc HĐH tỉnh và Hội Doanh nhân Thanh hoá tại Hà Nội. Ngày 15/8/2021, Thường trực Hội đồng hương tỉnh đã có thư gủi ban liên lạc đồng hương các huyện, thành phố các ban trực thuộc và Hội Doanh nhân Thanh Hoá tại Hà nội về việc vận động hỗ trợ cho bà con quê hương đang gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid 19 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Để tiếp tục thực hiện tốt chủ trương này, Thường trực Hội đồng hương tỉnh đề nghị Ban liên lạc các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện tốt một số vấn đề sau đây:

1) Ban liên lạc đồng hương các huyện, thành phố chỉ đạo ban liên lạc đồng hương các xã, phường trực thuộc nắm chắc tình hình khó khăn của bà con quê hương, trọng tâm là các đối tượng lao động tự do mất việc làm, hoàn cảnh có nhiều khó khăn. Đồng thời tổng hợp danh sách và báo cáo về thường trực Hội đồng hương tỉnh trước ngày 23/8/2021.

2) Trên cơ sở tổng hợp danh sách các đối tượng mất việc làm, có hoàn cảnh khó khăn ở các xã. Ban liên lạc đồng hương cấp huyện, cấp xã cần chủ động vận động bà con quê hương, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân tham gia hỗ trơ. Căn cứ vào nguồn hỗ trợ, ban liên lạc cấp huyện, cấp xã xem xét từng trường hợp cụ thể để quyết định mức hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng.

3) Hiên nay thành phố Hà Nội đã có chủ trương hỗ trợ cho người lao động bị mất việc làm trên địa bàn, đề nghị ban liên lạc các huyên, thành phố chỉ đạo ban liên lạc các xã thông báo cho bà con quê hương thuộc các đối tượng đến đăng ký hỗ trợ tại tổ dân phố ở phường, xã mà mình đang cư trú.

4) Căn cứ vào tình hình cụ thể các đối tượng khó khăn và mất việc làm ở các huyên, thành phố, Thường trực Hội đồng hương tỉnh sẽ có chủ trương hỗ trợ và đề nghị Tỉnh uỷ, HĐND,UBND và Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh hỗ trợ cho bà con quê hương ở các địa bàn khó khăn.

5) Đề nghị ban liên lạc các huyện, thành phố, các ban thuộc HĐH tỉnh, Hội doanh nhân Thanh hoá tại Hà Nội,các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và bà con quê hương tiếp tục tham gia hỗ trợ cho những người con quê hương đang gặp nhiều khó khăn do đại dich.

Xin chân thành cảm ơn.

CHỦ TICH HỘI ĐỒNG HƯƠNG THANH HOÁ TẠI HÀ NỘI.
Đã ký
LÊ HUY NGỌ