CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN CỦA ĐỒNG HƯƠNG TỈNH THANH HÓA TẠI HÀ NỘI                                                                                                                     CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN CỦA ĐỒNG HƯƠNG TỈNH THANH HÓA TẠI HÀ NỘI
date

Huyện Quảng Xương đưa tài liệu giáo dục lịch sử địa phương vào trường học

Đăng lúc: 00:00:00 15/06/2018 (GMT+7)

Trong năm học vừa qua, huyện Quảng Xương đã đưa nội dung cuốn tài liệu “Giáo dục lịch sử địa phương huyện Quảng Xương” vào các trường học trên địa bàn nhằm giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về lịch sử đảng bộ cũng như đất và người Quảng Xương.

Cuốn tài liệu “Giáo dục lịch sử địa phương huyện Quảng Xương” dày gần 120 trang do Ban Tuyên giáo Huyện ủy chịu trách nhiệm nội dung và Nhà Xuất bản Thanh Hóa phát hành vào năm 2017. Cuốn sách tập trung giới thiệu về địa lý tự nhiên, kinh tế - xã hội; quá trình hình thành và phát triển của huyện Quảng Xương; danh nhân tiêu biểu cũng như các di tích lịch sử văn hóa cách mạng và một số lễ hội, ngành nghề, ẩm thực tiêu biểu của huyện. Sau 1 năm đưa vào giảng dạy, các trường học trên địa bàn đều đánh giá nội dung cuốn tài liệu phong phú, đa dạng, đáp ứng việc giáo dục truyền thống lịch sử địa phương.  
Nguyễn Thanh